Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194

37-710 Żurawica

tel / fax   16 671 33 88

e-mail   sp1zurawica@interia.pl

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurawicy

Strona główna

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Informacje

Sekretariat

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Terapeuta

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Konsultacje nauczycieli

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Zestaw podręczników

Kalendarz roku szkolnego

Osiągnięcia

GALERIA

 

Licznik odwiedzin

od 28 stycznia 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

22 marca 2021 roku - Międzyszkolny Wojewódzki Konkurs Światowy Dzień Wody

W związku z XIX obchodami Światowego Dnia Wody przypadającego 22 marca, Arboretum w Bolestraszycach i Centrum Kulturalne w Przemyślu ogłosiły wyniki Międzyszkolnego Wojewódzkiego Konkursu pt: Czym dla mnie jest woda – opowiedz swoją historię.

Naszą szkołę reprezentowali: w kategorii prac plastycznych Julia Sitarz i Wiktoria Fac z kl. 7a, Miłosz Dec z kl. 7b, Karolina Balicka i Wiktoria Jadownicka z kl. 6c, Weronika Sitarz z kl. 5a, w kategorii prezentacja multimedialna Jakub Maksymowicz z kl. 6b, w kategorii praca pisemna Oliwia Dmitrzyk z kl. 7a w kategorii fotografia Julia Drewniak z kl. 8a.

Na konkurs nadesłano 143 prace plastyczne, 7 prac pisemnych, 17 prac multimedialnych oraz 15 fotografii. Miło nam poinformować, że prace Julii Drewniak i Wiktorii Fac zdobyły główne nagrody w konkursie. Serdecznie gratulujemy.


Informacja

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Lista dzieci przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022


Informacja


Wielkanoc

Składamy serdeczne życzenia

zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Życzymy, by chwile spędzone w gronie najbliższych dawały radość

i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności.

 

Przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021 roku


Szanowni Państwo

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

W dniu 22 marca 2021 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od poniedziałku, 22 marca do 11 kwietnia br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 11 kwietnia br. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedłużyło zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

W związku z powyższym od 22 marca do 11 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy zostaje wprowadzona edukacja zdalna dla uczniów klas I-III, która prowadzona będzie zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć obowiązującym w szkole od 1 września 2020 r.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z Regulaminem Pracy Zdalnej obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy, który jest dostępny w dzienniku elektronicznym Librus.

Nauka dla uczniów klasy 0 oraz dla dzieci w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Żurawicy pozostaje bez zmian.

Opieka w świetlicy szkolnej

Jednocześnie informuję, że od poniedziałku, 22 marca 2021 r. będzie funkcjonowała świetlica szkolna dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W porozumieniu z Organem Prowadzącym ustalono, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Żurawicy funkcjonować będzie jedna świetlica szkolna, przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194 /budynek główny/, do której będą mogli również uczęszczać uczniowie klas I-III z osiedla Wiarus.

Rodziców spełniających powyższy warunek proszę o zgłaszanie dzieci do świetlicy w sekretariacie szkoły w dniach 22-23 marca 2021 r. Świetlica czynna będzie w godzinach od 6.30 do 16.10. Dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej prowadzone będzie dożywianie w stołówce szkolnej.

Dyrektor Szkoły

Jan Semków


Prezentacja o naszej szkole

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szkoła Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Żurawicy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/21 Wójta Gminy Żurawica z dnia 28 stycznia 2021 r. ustalono terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Żurawica jest organem prowadzącym.

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy na rok szkolny 2021/2022 można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły i złożyć w szkole w terminie 01.03.2021 - 19.03.2021.

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy /w budynku przy ul. Ojca Św. Pawła II 194/ na rok szkolny 2021/2022 można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły i złożyć w szkole w terminie 01.03.2021 - 19.03.2021.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy prowadzi również nabór uczniów do klas II-VIII.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurawicy

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Żurawicy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/21 Wójta Gminy Żurawica z dnia 28 stycznia 2021 r. ustalono terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żurawica jest organem prowadzącym.

Wnioski o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Żurawicy na rok szkolny 2021/2022 można odebrać w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej szkoły i złożyć w przedszkolu w terminie 01.03.2021 - 19.03.2021.

 

Informacja na stronie Urzędu Gminy Żurawica

Dyrektor Szkoły

Jan Semków

Zgłoszenie dziecka do Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Żurawicy

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy

Zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurawicy

Zgłoszenie dziecka do klasy I spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurawicy


"Najlepsi z najlepszych"

Za nami klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej. W tym roku 43 uczniów klas IV-VIII uzyskało w klasyfikacji śródrocznej średnią ocen co najmniej 4,75. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Chcielibyśmy wyróżnić tych uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki, czyli średnią ocen co najmniej 5,00.

Oto nasi "najlepsi z najlepszych":

Klasa IVa

Maja Sroka - średnia ocen 5,36

Lena Gręda - średnia ocen 5,09

Gabriela Wiciejowska - średnia ocen 5,09

Agata Andruszkiewicz - średnia ocen 5,00

Kinga Kucharska - średnia ocen 5,00

Klasa IVb

Maria Bukowska - średnia ocen 5,27

Kornelia Wardęga - średnia ocen 5,27

Julia Bąk - średnia ocen 5,09

Aleksandra Łabuz - średnia ocen 5,09

Karol Wojciechowski - średnia ocen 5,09

Julia Podwyszyńska - średnia ocen 5,00

Antoni Rabka - średnia ocen 5,00

Klasa Va

Maksymilian Kozak - średnia ocen 5,25

Maja Welcz - średnia ocen 5,25

Jan Lenart - średnia ocen 5,00

Kinga Lenart - średnia ocen 5,00

Weronika Sitarz - średnia ocen 5,00

Klasa VIa

Hanna Wajda - średnia ocen 5,17

Klasa VIc

Karolina Balicka - średnia ocen 5,33

Wiktoria Jadownicka - średnia ocen 5,08

Klasa VIIa

Wiktoria Fac - średnia ocen 5,14

Klasa VIIb

Patrycja Banaś - średnia ocen 5,14

Klasa VIIIa

Julia Drewniak - średnia ocen 5,00

Piotr Jasiński - średnia ocen 5,00

Bartosz Ptak - średnia ocen 5,00


Szanowni Państwo

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

Powrót uczniów klas I-III do szkoły z dniem 18.01.2021 r. odbędzie się z zastosowaniem dodatkowych, zwiększonych zasad bezpieczeństwa.

Wprowadzone od dnia 18.01.2021 roku zasady bezpieczeństwa opierają się na zasadach opisanych w "Procedurach bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy" obowiązujących na terenie szkoły od dnia 01.09.2020 r.

1. Procedura ograniczająca rozpowszechnianie wirusa – organizacja zajęć w szkole.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściach do budynku szkoły zostały zamieszczone informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz urządzenia do automatycznej dezynfekcji rąk. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły mają obowiązek korzystania z tych urządzeń. W przypadku awarii urządzenia, zostaną udostępnione przy wejściach do szkoły płyny dezynfekujące.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły /szatnie, korytarze w szatni/, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z  dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Do pracy może przyjść pracownik bez żadnych objawów chorobowych (kaszel, gorączka, duszności). W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje telefonicznie Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń jakie wydano.

6. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

7. Przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego.

8. Istnieje obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły w miejscach, gdzie nie ma możliwości zachowania odpowiedniego dystansu.

9. Rodzice wyposażają dziecko w maseczki/przyłbice i odpowiadają za codzienną ich dezynfekcję.

10. Uczniowie często mogą korzystać z boiska szkolnego lub pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły dlatego prosimy o zaopatrzenie uczniów w odpowiedni ubiór dostosowany do warunków pogodowych.

W związku z nowymi wytycznymi MEN, MZ i GIS, z dniem 18.01.2021 r. wprowadza się uregulowania i zmiany w organizacji zajęć dla klas I-III, które zostaną przekazane rodzicom uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Dyrektor Szkoły

Jan Semków


Boże Narodzenie

Niech ten szczególny czas

Świąt Bożego Narodzenia

będzie okazją do spędzenia

miłych chwil w gronie najbliższych,

w atmosferze pełnej miłości

i wzajemnej życzliwości,

a Nowy Rok niech stanie się czasem

spełnionych marzeń i nadziei.

Przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020 roku


Ferie zimowe: 4 - 17 stycznia 2021 roku

Międzyszkolny konkurs "1 batalion czołgów w Żurawicy - spadkobiercy pancerniackiej tradycji"

Regulamin konkursu


Szanowni Państwo

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jednocześnie do 29 listopada br. Ministerstwo Edukacji i Nauki przedłużyło zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

W związku z powyższym od 9 listopada /poniedziałek/ do 27 listopada /piątek/ w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy zostaje wprowadzona edukacja zdalna dla uczniów klas I-III, która prowadzona będzie zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć obowiązującym w szkole od 1 września 2020 r.

Nauka dla uczniów klasy 0 oraz dla dzieci w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Żurawicy pozostaje bez zmian.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z Regulaminem Pracy Zdalnej obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy, który jest dostępny w dzienniku elektronicznym Librus.

Opieka w świetlicy szkolnej

Jednocześnie informuję, że od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. będzie funkcjonowała świetlica szkolna dla uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

W porozumieniu z Organem Prowadzącym ustalono, że w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Żurawicy funkcjonować będzie jedna świetlica szkolna, przy ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194 /budynek główny/, do której będą mogli również uczęszczać uczniowie klas I-III z osiedla Wiarus.

Rodziców spełniających powyższy warunek proszę o zgłaszanie dzieci do świetlicy u wychowawców klas do dnia 6 listopada 2020 r. Dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej prowadzone będzie dożywianie w stołówce szkolnej. Świetlica czynna będzie w godzinach od 6.30 do 16.10.

Dyrektor Szkoły

Jan Semków


Informacja

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 dzień 2 listopada 2020 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zajęcia opiekuńcze dla klas 0-III zorganizowane będą w świetlicy szkolnej w godzinach 06.30-16.10. Ze względów organizacyjnych (organizacja żywienia) prosimy o wcześniejsze tj. do 29.10.2020 r. (czwartek) deklaracje udziału uczniów w zajęciach świetlicowych. Informację prosimy przekazać wychowawcy klasy.

Dyrektor Szkoły

Jan Semków


Szanowni Państwo

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się m.in. funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

W związku z powyższym od 26 października /poniedziałek/ do 6 listopada /piątek/ w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy zostaje wprowadzona edukacja zdalna dla uczniów klas IV-VIII. Nauka dla uczniów klas 0-III oraz dla dzieci w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Żurawicy pozostaje bez zmian.

Nauka dla uczniów klas IV-VIII prowadzona będzie zdalnie, zgodnie z dotychczasowym rozkładem zajęć obowiązującym w szkole od 1 września 2020 r.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z Regulaminem Pracy Zdalnej obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy, który jest dostępny w dzienniku elektronicznym Librus.

Dyrektor Szkoły

Jan Semków


Dzień Edukacji Narodowej

Informujemy, że dzień 14 października – Dzień Edukacji Narodowej – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (art. 74 Karty Nauczyciela).

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas 0-III zorganizowane będą w świetlicy szkolnej w godzinach 06.30-16.10. Ze względów organizacyjnych (organizacja żywienia) prosimy o wcześniejsze tj. do 12.10.2020 r. (poniedziałek) deklaracje udziału uczniów w zajęciach świetlicowych. Informację prosimy przekazać wychowawcy klasy.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas IV-VIII zorganizowane będą w godzinach 07.40-14.00.

Dyrektor szkoły

Jan Semków


8 października 2020 roku -Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 8 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Swoich przedstawicieli wybierali uczniowie klas IV-VIII.

Po ostatecznym podliczeniu głosów przewodniczącą szkoły na rok szkolny 2020/2021 została Julia Drewniak, zastępcą – Mateusz Radochoński, sekretarzem – Nikola Korpal i skarbnikiem – Jowita Figiela.


Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

         

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów

do udziału w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych!


15 września 2020 roku - Międzynarodowy Dzień Kropki

15.09 br. jak co roku obchodziliśmy w najmłodszych klasach Dzień Kropki. Dzieci zaprezentowały swoje stroje w kropki, wykonywały też przeróżne kropkowe prace. W klasie 1b uczniowie zagrali w "kropkogrę".

Z powodu ograniczeń sanitarnych, działań było zapewne mniej, ale nie oznacza to, że dzień kreatywności został zapomniany. Przecież od kropki wszystko się zaczyna... Galeria >>


Dokumenty do pobrania

Zgoda na korzystanie z wizerunku dziecka

Zgoda na uczęszczanie dziecka na lekcje religii

Umowa żywieniowa - sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej

Wniosek o dofinansowanie biletów

Zgoda na udział w programie "Program dla szkół" (dawniej owoce i mleko) - kl. I-V


Informacja o stypendiach na rok szkolny 2020/2021

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc w formie stypendium szkolnego oraz dożywiania dzieci w szkole.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy przy ul. M. Króla 3 w terminie 1-15 września br. - od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30.


Bezpieczny powrót do szkoły

         


O szkole

Historia Szkoły

Patron Szkoły

Dokumenty Szkoły

JUBILEUSZ SZKOŁY

Absolwenci

Archiwum

Linki

Redakcja

 

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

GROMADA ZUCHOWA

 

HARCERSTWO

 

BLOG "SP1 KODUJE"

 

BLOG "ŻURAW.SP1"

 

PROJEKTY UNIJNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnio dodane:

Aktualności i Galeria:

 

Data aktualizacji: 2021-04-14