Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194

37-710 Żurawica

tel / fax   16 671 33 88

e-mail   sp1zurawica@interia.pl

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurawicy

Strona główna

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Informacje

Sekretariat

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Terapeuta

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Konsultacje nauczycieli

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Zestaw podręczników

Kalendarz roku szkolnego

Osiągnięcia

GALERIA

 

Licznik odwiedzin

od 28 stycznia 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY UNIJNE

 

 

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie

"Indywidualizacja nauczania w klasach I-III

szkół podstawowych w Gminie Żurawica"

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurawicy przystąpiła do realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Żurawica”.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który zasilają środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: wrzesień 2012 – czerwiec 2013.

 

Cel główny projektu:

  • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, szczególnie tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), w tym również uczniów uzdolnionych.

  • Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Cele szczegółowe:

  • Wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

  • Wspomaganie dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

  • Stymulowanie umiejętności językowych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

  • Rozwijanie zainteresowań i zdolności kierunkowych uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo.

  • Rozwijanie zainteresowań i zdolności kierunkowych uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

Realizacja prowadzonych zajęć przyczyniła się do:

- poprawienia umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania,

- poprawienia sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego myślenia,

- rozwijania zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie matematyki i przyrody,

- rozwijania zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie.

O szkole

Historia Szkoły

Patron Szkoły

Dokumenty Szkoły

JUBILEUSZ SZKOŁY

Absolwenci

Archiwum

Linki

Redakcja

 

 

 

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

GROMADA ZUCHOWA

 

HARCERSTWO

 

BLOG "SP1 KODUJE"

 

BLOG "ŻURAW.SP1"

 

PROJEKTY UNIJNE