Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Żurawicy

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Żurawicy

ul. Ojca Św. Jana Pawła II 194

37-710 Żurawica

tel / fax   16 671 33 88

e-mail   sp1zurawica@interia.pl

Samorządowe Przedszkole nr 2 w Żurawicy

Strona główna

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Informacje

Sekretariat

Biblioteka

Świetlica

Pedagog

Terapeuta

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Konsultacje nauczycieli

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Zestaw podręczników

Kalendarz roku szkolnego

Osiągnięcia

GALERIA

 

Licznik odwiedzin

od 28 stycznia 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W naszej drużynie czas przyjemnie płynie -

zabawa i praca zuchów z naszej szkoły

 

 

"To właśnie my, zuchowa gromada,

uczymy się żyć, bawić i pomagać,

i wesołym być - jeśli chcesz to do nas przyjdź!"

 

Zuchy są najmłodszą częścią harcerskiej braci. Mają własne prawa, zawołania, obrzędy, umundurowanie i obietnicę. Gromada zuchowa to podstawowa jednostka organizacji ZHP, działa na terenie szkoły podstawowej. Skupia dziewczęta i chłopców kochających zabawę i przygodę. Jest najlepszym partnerem szkoły, odgrywa istotną rolę jako część systemu wychowawczego.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy od wielu lat z sukcesem działa "2 Słoneczna Gromada" prowadzona przez dh I. Kurasz.

Plan pracy gromady zuchowej uwzględnia ważne uroczystości państwowe, lokalne czy szkolne.

Przez lata wielu zuchów z naszej gromady przeszło do drużyny harcerskiej. Zuchy są bardzo wesołe i rozśpiewane. Ochoczo się bawią, miło i pożytecznie spędzają czas wolny. Bardzo chętnie biorą udział w festiwalach piosenki zuchowej, jeżdżą na zloty i rajdy organizowane przez Przemyski Hufiec.

 

Możemy poszczycić się osiągnięciami na szczeblu Hufca Przemyskiego i Chorągwi Podkarpackiej:

 • I miejsce w 1 Hufcowym Przeglądzie Przedstawień Jasełkowych w Przemyślu,

 • I miejsce w 1 Hufcowym Festiwalu Piosenki Zuchowej w Przemyślu,

 • I miejsce w Chorągwianym Festiwalu Piosenki Zuchowej w Mielcu,

 • I miejsce w 2 Hufcowym Festiwalu Piosenki Zuchowej w Przemyślu,

 • udział w powiatowych obchodach Dnia Matki na Rynku w Przemyślu (honorowe zaproszenie Komendy Hufca),

 • udział w 1 Zlocie Gromad Zuchowych w Ruszelczycach,

 • udział w imprezach organizowanych przez Starostwo Powiatowe, UG Żurawica.

Staramy się współpracować z rodzicami naszych zuszków, którzy często angażują się w prace na rzecz gromady. Jednakże ogranicza nas brak środków finansowych ze strony sponsorów, które przeznaczone zostałyby m.in. na zakup mundurów, materiałów do majsterki i biwaki. Pozwoliłoby to na intensyfikacje naszych działań.

Nasza gromada nie zapomina o dzieciach niezrzeszonych, dlatego można powiedzieć, że ma charakter integracyjny. Jest to ważny element pracy z zuchami, gdyż zmienia ich postawy, zachowania wobec innych ludzi, uczy tolerancji. Zbiórki, częste spotkania umożliwiają kontakty z innymi ludźmi, ciekawe i twórcze spędzanie wolnego czasu. Taką możliwość daje gromada zuchowa, której podstawową metodą pracy jest zabawa.

Ruch zuchowy to zabawa wyrabiająca odwagę i prawdomówność, karność, zaradność, zręczność, bystrość i opanowanie. To również zabawa przynosząca dzieciom radość życia i pogodę ducha.

 

W gromadzie zuchowej staramy się realizować takie potrzeby dziecka jak:

 • bycie w "paczce" - jako członek gromady,

 • poznanie świata - realizacja sprawności zuchowych,

 • ruch, rozwijanie zmysłów - poprzez gry, ćwiczenia, pląsy,

 • rozwijanie zdolności manualnych - przez wykonywanie majsterki,

 • fantazjowanie - przez zabawy, teatrzyki, bajanie,

 • porównywanie się - rywalizacja szóstek,

 • współdecydowanie - Krąg Rady, demokracja,

 • rozwijanie empatii, pokonywanie egoizmu - opieka nad młodszymi zuchami, praca w grupie,

 • posiadanie tajemnic - obrzędy, zwyczaje, mundur gromady,

 • ćwiczenie pamięci - piosenki, pląsy,

 • szukanie autorytetów - "wszystkowiedząca" druhna czy druh,

 • kontakt z przyrodą - zbiórki w terenie, zwiady, biwaki.

 

Ze względu na duże walory wychowawcze i dydaktyczne zachęcamy rodziców dzieci klas młodszych do zapisywania swoich pociech do gromady zuchowej.

Wszystkim sympatykom i przyjaciołom ruchu zuchowego przekazujemy serdeczne pozdrowienia. Niech nas łączy wspólna zabawa, praca, myśli. Trwajmy w naszych marzeniach i nie zapominajmy o nich. Dzięki nim i naszym wysiłkom znowu spotkamy się na kolejne zbiórce, przy ognisku, w zwyczajnym i nie zwyczajnym dniu - radośni, z dobrym słowem, uczynkiem, otwartym sercem i pomocną dłonią.

 

Z zuchowym pozdrowieniem - CZUJ!

drużynowa "2 Słonecznej Gromady"

druhna Irena Kurasz

 

O szkole

Historia Szkoły

Patron Szkoły

Dokumenty Szkoły

JUBILEUSZ SZKOŁY

Absolwenci

Archiwum

Linki

Redakcja

 

 

 

 

 

PROMOCJA ZDROWIA

 

GROMADA ZUCHOWA

 

HARCERSTWO

 

BLOG "SP1 KODUJE"

 

BLOG "ŻURAW.SP1"

 

PROJEKTY UNIJNE